Peuteropvang Twinkel

Huiselijk, kleinschalig, natuurlijk spelmateriaal
Peuteropvang Twinkel biedt uw peuter de gelegenheid om in een knusse en huiselijke sfeer vrijuit te spelen en leeftijdsgenootjes te ontmoeten. Samen met kabouter Twinkel beleven de peuters de ochtend, waarin volop speelmogelijkheden, versjes, liedjes en verhaaltjes worden aangeboden afgestemd op de belevingswereld van de kinderen.

Peuteropvang Twinkel is een peutergroep op antroposofische grondslag. Dit houdt in dat wordt gewerkt volgens de vrije opvoedkunde welke is beschreven door Rudolf Steiner. Ieder kind is een unieke persoonlijkheid die zijn eigen unieke levensweg zal gaan en op die manier iets zinvols zal bijdragen aan de wereld. We willen daarom ieder kind de ruimte bieden om zelf zijn eigen unieke vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen.

Kabouter Twinkel

Een ochtend in de peutergroep, kabouter Twinkel staat centraal
De ochtend in de peutergroep verloopt volgens een vast ritme. Zo weet uw kind waar het aan toe is en voelt het zich veilig en vertrouwd. Elke ochtend zijn er twee ervaren peuterleidsters aanwezig.  We beginnen in de kring en maken samen kabouter Twinkel wakker. We zingen liedjes en doen kringspelletjes. Daarna mogen de kinderen vrij gaan spelen. De peuterleidsters bieden daarnaast regelmatig creatieve activiteiten aan zoals schilderen, tekenen, plakken of broodjes bakken. Na het spelen ruimen we met elkaar op en is het tijd om wat te drinken en te eten. Hierna gaan de peuters buiten spelen. We sluiten gezamenlijk af in de kring met een verhaaltje.Tenslotte brengen we kabouter Twinkel weer naar zijn bedje.