Peutergroep Twinkel

Het bestuur van peuterspeelzaal Twinkel heeft besloten per 1 mei 2014 verder te gaan als peutergroep Twinkel. De officiƫle titel peuterspeelzaal mag alleen worden gebruikt als je voldoet aan een groot aantal eisen die vanuit OC&W zijn gesteld. Het naleven van deze regels vraagt veel tijd en de nodige kosten terwijl een deel van de regels ons inziens niet helpt om de kwaliteit van ons werk te verbeteren. Daarnaast is vanuit het ministerie van SZW aangekondigd dat peuterspeelzalen vanaf 2015 aan dezelfde richtlijnen als kinderdagverblijven moeten voldoen. Dit maakt dat er nog meer regels bijkomen met de bijbehorende administratieve lastendruk.

Het afstand doen van de titel peuterspeelzaal maakt dat we loskomen van deze van buitenaf opgelegde regels. Hierdoor kunnen we ons weer volledig richten op datgene waar ons hart ligt, namelijk de best mogelijke antroposofische begeleiding geven aan onze groeiende groep peuters.

Wat verandert er voor u? In grote lijnen verandert er niets. De naam wordt veranderd in peutergroep Twinkel en onze tarieven hoeven gelukkig niet zo hard te stijgen als in eerste instantie was berekend. Het belangrijkste blijft hetzelfde, namelijk dat de peuters worden begeleid door goed gekwalificeerde leidsters.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.