Visie

Vrij spelen en natuurlijke materialen

Peutergroep Twinkel is een peutergroep op antroposofische grondslag. Dit houdt in dat wordt gewerkt volgens de vrije opvoedkunde welke is beschreven door Rudolf Steiner. Ieder kind is een unieke persoonlijkheid die zijn eigen unieke levensweg zal gaan en op die manier iets zinvols zal bijdragen aan de wereld. We willen daarom ieder kind de ruimte bieden om zelf zijn eigen unieke vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen.

Voorwaarde voor dit alles is dat er een sfeer gecreĆ«erd wordt waarin het kind zich geborgen kan voelen. Rust, ritme, zintuigontwikkeling en de natuur zijn punten waar veel aandacht aan wordt geschonken. In het samenzijn met andere kinderen in de peutergroep wordt het kind gestimuleerd in zijn sociaal emotionele ontwikkeling.  Zorg voor andere kinderen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden daarom gestimuleerd.

De leidsters van peutergroep Twinkel willen met ieder kind persoonlijk een goede band opbouwen, zodat het zich veilig en vertrouwd voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Peutergroep Twinkel is daarom kleinschalig en in een groep is plaats voor maximaal 13 peuters.

Peuters leren door te spelen en bezig te zijn. In onze peutergroep krijgt uw kind daar volop de ruimte voor. Al het speelgoed is van natuurlijk materiaal zoals wol, zijde, hout en aardewerk. Het speelgoed is eenvoudig vormgegeven. Dit geeft uw kind ruimte om er fantasievol mee te spelen. Ook de speelruimte is ingericht met natuurlijke materialen.